Podpisanie umowy na kompleksową modernizację ulicy Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

06.06.2023 r. w Starostwie Powiatowym podpisano umowę z Firmą TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich reprezentowaną przez Przemysława Pypeć na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja drogi powiatowej – ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie”. Dofinansowanie na ten cel pozyskano z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:
Budowę małego ronda w ramach przebudowy istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie bezkolizyjne typu rondo na drodze powiatowej nr 1195T – ul. Przypkowskiego w Jędrzejowie w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Reymonta, ul. Przemysłowa, ul. Kolejowa.
Budowę małego ronda w ramach przebudowy istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie bezkolizyjne typu rondo na drodze powiatowej nr 1195T – ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie z drogami gminnymi: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ul. Adolfa Dygasińskiego w Jędrzejowie.
Przebudowę ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie w zakresie wymiany nawierzchni jezdni na fragmencie od ul. Partyzantów do ul. Górnej.
Przebudowę ul. Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie w zakresie przebudowy przejść dla pieszych.
Wymianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Feliksa Przypkowskiego, Batalionów Chłopskich i Bolesława Chrobrego.
Całkowity koszt inwestycji: 14 637 749, 55 zł
Kwota dofinansowania: 13 905 862, 07 zł
Wkład własny powiatu: 731 887, 48 zł
Podczas podpisania umowy obecni byli również: Bartłomiej Dorywalski, poseł na Sejm RP, Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta, Marek Mentel, przewodniczący Rady Powiatu, Jarosław Krawczyk, członek Zarządu Powiatu, Piotr Kossakowski, dyrektor ZDP w Jędrzejowie oraz Magdalena Głogowska, główna księgowa ZDP w Jędrzejowie.

Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, że w związku z wylaniem rzeki Nida, droga powiatowa Nr 1125T w miejscowości Borszowice

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia

Czytaj więcej »
No more posts to show
Skip to content