Odbiór wykonanego chodnika w miejscowości Konary

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

W czwartek 13 kwietnia 2023 roku Paweł Faryna, starosta jędrzejowski wraz z Marią Barańską, wicestarostą uczestniczyli w odbiorze zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145T polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Konary od km 2+420 do km 2+660, dł. 240mb, szer. 1,3m.”
Zakres robót:
roboty przygotowawcze i ziemne,
podbudowa,
elementy ulic,
roboty wykończeniowe.
Całkowity koszt zadania: 119 986,50 zł.
Wykonawca: Usługi Transportowe Piaskownia w Pińczowie.
Podczas odbioru obecni byli również: Dominik Łukasik, burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław, Renata Koziara, sekretarz Gminy Wodzisław oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jędrzejowie, Piotr Kossakowski, dyrektor ZDP w Jędrzejowie, Aleksandra Szymonek, kierownik Działu Zamówień Publicznych ZDP w Jędrzejowie, Piotr Suwała, inspektor nadzoru ZDP w Jędrzejowie, Konrad Prusek, inspektor ds. budowy i utrzymania dróg Urzędu Miasta i Gminy Wodzisław oraz Urszula Kowalczyk, radna Rady Miejskiej w Wodzisławiu.

Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, że w związku z wylaniem rzeki Nida, droga powiatowa Nr 1125T w miejscowości Borszowice

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia

Czytaj więcej »
No more posts to show
Skip to content