Odbiór chodnika w miejscowości Brzegi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

W dniu 18.04.2023 roku Paweł Faryna, starosta jędrzejowski wraz z Marią Barańską, wicestarostą uczestniczyli w odbiorze zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121T polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Brzegi od km 4+655 do km 4+820.
Zakres robót:
roboty przygotowawcze i ziemne,
podbudowa,
elementy ulic,
roboty wykończeniowe.
Całkowity koszt zadania: 45 202,71 zł.
Wykonawca: Usługi Transportowe Piaskownia w Pińczowie
Podczas odbioru obecni byli również: Tomasz Chaja, wójt Gminy Sobków, Piotr Kossakowski, dyrektor ZDP w Jędrzejowie, Radni Rady Powiatu w Jędrzejowie: Lidia Pędziwilk i Stanisław Słoma, Aleksandra Szymonek, kierownik Działu Zamówień Publicznych ZDP w Jędrzejowie, Sebastian Wawrzeńczyk i Piotr Suwała inspektorzy nadzoru ZDP w Jędrzejowie oraz Tomasz Banaszek, inspektor ds. drogownictwa Urzędu Gminy w Sobkowie.

Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, że w związku z wylaniem rzeki Nida, droga powiatowa Nr 1125T w miejscowości Borszowice

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia

Czytaj więcej »
No more posts to show
Skip to content