Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

ul. Okrzei 83; 28-300 Jędrzejów

tel. 41 38 614 21
tel. 41 38 614 26
fax 41 38 611 71

e-mail: zdp@zdpjedrzejow.pl;

skrytka ePUAP: /zdp_jedrzejow/SkrytkaESP 

Numer Rachunku Bankowego

Bank PEKAO S.A.
51 1240 1372 1111 0010 6360 7760

Platforma zamówień publicznych
https://zdpjedrzejow.ezamawiajacy.pl

Obwód Drogowy w Wodzisławiu
Łany 1
28 – 330 Wodzisław
tel. 888 714 908

Obwód Drogowy w Małogoszczu
ul. Jędrzejowska 46;
28 – 366 Małogoszcz
tel. 888 714 408

Skip to content