Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, iż dzień 02 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy. […]

Zimowe utrzymanie dróg – Wykaz adresów i telefonów służbowych – Zarząd Dróg Powiatowych

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  Wykaz adresów i telefonów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych   w Jędrzejowie    Lp.  Obwód drogowy  Adres  Numer telefonu 1. Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów Jędrzejów ul. Okrzei 83 28 – 300 Jędrzejów      41 386-14-21      41 386-14-26 tel/fax 41 386-11-71 2. Obwód Drogowy Wodzisław Kierownik Obwodu Drogowego Paweł Wojda Wodzisław Łany 1 28 […]

Skip to content