Czasowa organizacja ruchu dla przebudowy ulicy Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie: sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych, nowa nawierzchnia.

Czasowa organizacja ruchu dla przebudowy ulicy Feliksa Przypkowskiego w Jędrzejowie obejmująca: 1. Modernizację drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Przypkowskiego – Chrobrego – Batalionów Chłopskich, 2. Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Przypkowskiego, 3. Wymiana uszkodzonej nawierzchni odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Górnej. PTOR Ulica Przypkowskiego, sygnalizacja, przejścia, nawierzchnia

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, że w związku z wylaniem rzeki Nida, droga powiatowa Nr 1125T w miejscowości Borszowice na długości ok. 400 m jest czasowo nieprzejezdna.

Odbiór chodnika w Niegosławicach

We wtorek 19 grudnia Paweł Faryna, starosta jędrzejowski uczestniczył w odbiorze zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145T Michałów – Niegosławice – Mierzawa – Sędziszów – Klimontów polegająca na wykonaniu chodnika w Niegosławicach od km 1+100 do km 1+255, dł. 155 mb. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i ziemne podbudowa elementy […]

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, iż dzień 02 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy. […]

Odbiory dróg w gminach: Małogoszcz, Jędrzejów, Sędziszów, Wodzisław, Imielno

12.10.2023 roku Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta oraz Bartłomiej Dorywalski, poseł na Sejm RP uczestniczyli w odbiorach poniższych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T Lipie – Cieśle – Leśnica – Małogoszcz od km 11+295 do km 12+295, dł. 1000 mb. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych […]

Przekazanie 12 sztuk urządzeń zabezpieczających klasy UTM

26 września w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta oraz Bartłomiej Dorywalski, poseł na Sejm RP przekazali 12 sztuk urządzeń zabezpieczających klasy UTM wraz z usługą wdrożenia dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego. Urządzenia zostały przekazane w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi […]

Dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 17 sierpnia 2023 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Paweł Faryna, starosta jędrzejowski wraz z Marią Barańską, wicestarostą oraz Zbigniewem Koniuszem, wojewodą świętokrzyskim podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1122T Brzegi – Sobków – Lipa w miejscowości Sobków (ul. Stanisława […]

Odbiory dróg w gminach Małogoszcz, Jędrzejów, Sędziszów, Nagłowice, Wodzisław, Imielno

W okresie od 7 do 11 sierpnia Paweł Faryna, starosta jędrzejowski wraz z Marią Barańską, wicestarostą uczestniczyli w odbiorach zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1182T Ludynia – Kozłów – Małogoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Kozłów od km 13+370 do km 13+573. Zakres wykonywanych robót: – roboty przygotowawcze i ziemne – element ulicy – […]

Skip to content