Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie informuje, iż dzień 02 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy. […]

Skip to content