Wniosek o uzgodnienie z art. 35

Na podstawie Art. 35 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. wnoszę o uzgodnienie:  projektu zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego,  projektu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wniosek o uzgodnienie

Skip to content